©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bolvadin / Üçhöyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bolvadin / Üçhöyük
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Ege
İl:
Afyonkarahisar
İlçe:
Bolvadin
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ II

     


Afyonkarahisar il merkezinin kuzeydoğusunda; Emirdağ'ın yaklaşık 23 km doğusundadır; Bolvadin'in güneybatı çıkışında ve Bolvadin-Çay yolunun yaklaşık 100 m batısında yer almaktadır. J. Mellaart tarafından İTÇ II. evre yerleşimi olarak saptanan ve haritaya işlenen bu yer Akarçay grubu içinde değerlendirilmiştir. Afyon Arkeoloji Müzesi'nin hazırladığı ve yayınladığı rehberdeki haritada ise bilgi vermeden; Bolvadin İlçesi'nin bir kaç km güneybatısında gösterilen Üçhöyük'ün Mellaart'ın saptadığı yer olup olmadığı kesin bilinmemektedir. Her iki haritada aynı yer işaretlenmiştir. Afyon Arkeoloji Müzesi'nde Bolvadin kökenli pişmiş toprak bir idol yer almaktadır. Bu idolün belden yukarı kısmı mevcuttur. Başlıklıdır ve elleri başın iki tarafına yerleştirilerek dua eder pozuna sokulmuştur. Boyunda birbirine paralel hatlar mevcuttur. Gözler ve ağız yine çizilerek oluşturulmuştur. Ö. Koçak 2002 yılında ziyaret ettiği ve üçgen şeklinde dizilmiş üç tepeden oluşan yerleşmenin üzerinde tarım yapıldığını belirtmektedir. Bu nedenle tepeler belirgin bir şekilde sivrilmiştir. Koçak yerleşmeden İTÇ buluntuları yanında Kalkolitik Çağ buluntuları da toplamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. 2012 yılında Koçak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tekrar ziyaret edilmiştir. Höyükte üç alanda malzeme toplanmıştır: kuzey etek, tepe noktası ve güney etek. Höyükte OTÇ'ye ait buluntuların daha yoğun olduğu belirtilmiştir. OTÇ'ye ait buluntular arasında gaga ağızlı testi parçaları, omurgalı çömlekler ve büyük küp parçaları vardır. Höyükte az sayıda İTÇ ve Roma Dönemi'ne ait buluntular da ele geçmiştir. İTÇ malları kaliteli örneklerden oluşmaktadır. Çalışmalar sırasında üzeri baskı bezemeli pişmiş tprak bir amulet (?) bulunmuştur. Amulet 55x34.5x10.5 mm boyutlarındadır. Bu buluntu, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir [Koçak 2014:81].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye