©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Hapraderviş Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Hapraderviş Tepe
Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Batman
İlçe:
Merkez
Köy:
Karayün
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Batman il merkezinin güneyinde; Karayün Köyü'nün yaklaşık 2 km güneydoğusunda; Raman Dağı'nda bulunan Türkiye Petrolleri A.Ş. şantiyesinin 250-300 m kuzeybatısında iki yol arasında yer alır. Tepenin kuzeyine doğru inen yamaçlarda buluntulara daha çok rastlanmaktadır. 2003 yılında H. Taşkıran başkanlığında yapılan yüzey araştırmasında Alt-Orta Paleolitik dönem özelliklerini yansıtan 6 adet iki yüzeyli; 21 adet çekirdek ve 17 adet yonga-dilgi ele geçmiştir. Yerleşme kodu S61/64.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye