©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Battal

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Battal
Türü:
Höyük
Rakım:
1065 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Yozgat
İlçe:
Merkez
Köy:
Battal
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ III

     


Yeri: Yozgat İli'nin yaklaşık 35 km. güneydoğusunda; Konak Suyu vadisinde; Battal Köyü'nün hemen doğusundadır. İsmi yanındaki köyden dolayı verilmiştir. Batısından Yozgat-Yenipazar yolu geçmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Boyutu açısından fazla büyük bir höyük olarak tanıtılmamaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1961 yılında höyükte yüzey toplaması yapılmıştır. Toplamada çok sayıda boyalı mallara ait parçalar toplanmıştır. 1960'lı yıllarda Boğazköy kazı evinde saklanan bu buluntular W. Orthmann tarafından İç Anadolu Bölgesi'nin MÖ 3. bin yılı çanak çömlek endüstrileri açısından değerlendirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Höyükde kazı yapılmamasına rağmen yüzey bulgularına dayanarak MÖ 3. binyıl sonu ile MÖ. 2. bin yıl yerleşmesinin varlığı savunulabilir.
Buluntular: Çanak Çömlek: İlk Tunç Çağı'na ait yalın mallara ait parçalar içinde kaseler ve büyük testiler ve kap ayakları göze çarpmaktadır. Bunlar biçimsel olarak İlk Tunç Çağı'nın sonlarına tarihlenen Kapadokya mallarındaki biçimlerden farklı değildir. Boyalı mal örnekleri içinde Kapadokya mal örnekleri çoğunluktadır. İçe dönük kaseler; büyük testiler vardır. Kaselerde görülen bezeme; kırmızı; siyah ve kahverengi renklerin beraber kullanılması daha çok Geç Kapadokya Dönemi mallarını hatırlatmaktadır. Alişar ve Çiçekdağı'nın İlk Tunç Çağı parçalarına benzeyen tek bir parça bulunmuştur [Orthmann 1963:şek.87/29-03]. Yörenin geçiş dönemine tarihlenebileçek parçalar da mevcuttur. Boya bezekli; iki kulplu tas bunlara bir örnektir [Orthmann 1963:lev.87/29-06].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: W. Orthmann; höyüğün ancak yüzeyinden toplanan malzemeye bakarak bu yerleşim yerinde kesinlikle; MÖ 3. bin yıl sonu ile MÖ 2. bin yıla geçiş evresinin (İTÇ III-OTÇ I) olduğunu belirtmektedir [Orthmann 1963:61].


Liste'ye