©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Söğüt Tarlası 2

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Söğüt Tarlası 2
Türü:
Höyük
Rakım:
580 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Bozova
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Son

     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin 35 km kadar kuzeybatısında; Bozova İlçesi'nin 2 km kadar güneybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 2-3 m yüksekliğinde; buluntu dağılımına göre 50x90 m boyutlarında küçük bir tepe olan Söğüt Tarlası; adını hemen kuzeybatısında bulunan gölün kıyısındaki söğütlüğün güneyine rastlayan bir tarladan almaktadır. Çevresi verimli ekin alanları ile kaplıdır. Su açısından zengin bir yörede bulunmaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Mobil Explorations International'da yerbilim uzmanı olarak görev yapan W. Higgins'in haberi ile 1963 yılında Chicago ve İstanbul üniversitelerinin ortak yüzey araştırmasında saptanan höyük; 1964 yılında; B. Howe yönetimindeki bir ekip tarafından kazılmıştır. Kazıya batı yamacına yakın bir yerde; tepenin üstünde; 5x5 m boyutunda dörtlü bir açma grubu ile başlanmıştır.
Tabakalanma: Kazıda; 2.5 m'de ana toprağa inilmiş; iki tabaka saptanmıştır. Üstteki 1 m kalınlığındaki kültür tabakası; Uruk Dönemi'ne tarihlenmektedir. Alttaki 1.5 m'lik tabaka ise Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a konmaktadır [Harmankaya et al. 1997:Söğüt Tarlası].
Buluntular: Mimari: Üst tabakada değişik derinliklerde bazı taş kümeleri ve dört taban bulunmuştur. Taş kümelerin belirgin plan veren bir yapıya ait olup olmadıkları anlaşılamamaktadır. Çanak Çömlek: Söğüt Tarlası'nın çanak çömlek buluntularının; genel özelliklerine baktığımızda saman katkılı; turuncumsu devetüyü renkli hamurlu mal ile karşılaşılmaktadır. Uruk Dönemi'nin; devrik ağızlı kase gibi kendine özgü biçimleri de bulunmaktadır. Pek çok sayıda ele geçen bu kapların genelde cidarları kabadır. Ayrıca saklı astar bezemeli parçalar da vardır [Ozil 1969].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Söğüt Tarlası'nın üst tabakası; buluntu benzerliğine dayanılarak; Amik Ovası F evresi ile çağdaş; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Uruk Dönemi'ne tarihlenmektedir. Kazılan alanın çok dar oluşu ve ayrıntılı bir mimarinin yakalanamayışı; bu yerin bir Uruk Kolonisi yerleşmesi olup olmadığı sorusuna yanıt verememiştir. Çanak çömlek bulgularının dikkatli bir biçimde incelenmesine karşın; Söğüt Tarlası kazısının henüz ayrıntılı bir yayını yapılamamıştır. Yontma taş endüstrisi; B. Howe tarafından incelenmektedir. Çambel; Uruk Dönemi olarak tanıtılan bu tabakanın MÖ 3500-2800 yılları arasına konmasını önermektedir.


Liste'ye