©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yüksekova

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yüksekova
Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Hakkari
İlçe:
Yüksekova
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
OP

     


Yeri: Hakkari il merkezinin 48 km doğu-kuzeydoğusundaki Yüksekova'da. Kökten ele geçirdiği bulguların Yüksekova'nın neresinde olduğunu bildirmemektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Buluntu yerinin konumu hakkında da bir bilgi yoktur. Bu açıdan konumu konusunda herhangi bir bilgi aktaramıyoruz.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Kılıç Kökten'in 1961 yılında gerçekleştirdiği araştırmada saptanmıştır.
Tabakalanma:
Buluntular: Kökten; obsidiyenden olduğunu iddia ettiği buluntuları; Orta Paleolitik Çağ'a tarihlemektedir. Buluntuların ne çizimleri ne de resimleri yayınlanmıştır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye