©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yüğücek

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yüğücek
Türü:
Höyük
Rakım:
128 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
İznik
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Bursa il merkezinin kuzeydoğusunda; İznik İlçesi'nin 1 km kadar güneyinde; İznik ile Yenişehir arasındaki karayolunun hemen batısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: İznik Gölü'nden 1 km uzakta olan yerleşme yeri verimli topraklara sahip İznik Ovası'nda yer almaktadır. Yaklaşık olarak 100 m çapında; 3 m yüksekliğinde yayvan bir höyüktür.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İznik yöresinde yüzey araştırması yapan birçok bilim adamı tarafından araştırılmış bir yerleşme yeridir. 1948 yılında K. Kökten; 1960 yılında J. Mellaart; 1965 yılında D.H. French tarafından incelenmiştir [French 1967b:55]. Son olarak Biernoff'un 1966 yılında yüzey toplaması yaptığı bu küçük höyük; karayolundan geçenler tarafından rahatlıkla farkedilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Doğu Marmara yöresinde ayrıntılı araştırma yapan French burasını bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi olarak göstermektedir [French 1967b:55; 26 no'lu buluntu yeri]. Biernoff ise aşağıda anlatılan kap parçası ile Neolitik Çağ tabakasının var olabileceğini ileri sürmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Biernoff tarafından höyüğün yüzeyinden Neolitik Çağ'a tarihlenebilecek tek bir parça bulunmuştur [Biernoff 1967:şek.1/1]. Bu boyunlu ağız parçası tipolojik açıdan Fikirtepe biçimli parçalarla ilişkilidir. Biernoff el yapımı olan bu kap parçasının üzerinde belli belirsiz bir bezemenin olduğunu belirtmektedir. Kabın astarsız yüzeyinin üzerine kırmızı boya ile birbirine sivri uçlarından bağlı iki üçgen resmedilmiştir. Daha sonra dış yüz açkılanmıştır. Üçgenlerin içi doludur. Biernoff bu bezemenin hem Yunanistan hem de Türkiye'de benzerleri olduğunu iddia etmekte; Türkiye'deki benzerleri için Mersin Yumuktepe'nin XXIV. tabakasını Proto-Kalkolitik dönemi göstermektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Profil özelliği açısından; klasik Fikirtepe kültürünün biçimini veren bu parçanın; Fikirtepe'nin bilinmeyen boya bezemeli bir örneğini teşkil ettiği kabul edilmektedir. Tek bir parça ile Yüğücek-İznik'de Son Neolitik Çağ tabakasının var olduğunu ileri sürmek zordur. Mellaart ve French'in araştırmalarında bu çağa ait parça bulunamamıştır. Bu bakımdan bu yorumu ihtiyatla karşılamak ve yeni parçaların bulunmasını beklemek gerekmektedir. Gene de İznik Bölgesi'nde; Fikirtepe çağdaşı yerleşme yerlerinin varolduğu (Bak. Ilıpınar; Marmaracık; Menteşe; Yenişehir II) düşünülürse bu yorum şaşırtıcı değildir.


Liste'ye