©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Baharlar

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Baharlar
Türü:
Höyük
Rakım:
890 m
Bölge:
Ege
İl:
Denizli
İlçe:
Tavas
Köy:
Baharlar
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Denizli il merkezinin güneyinde; Tavas İlçesi'nin 17 km güneybatısında; Kale Nahiyesi'nin 8 km kuzeydoğusunda bulunan Baharlar Köyü yakınındadır. Büyük bir höyük olduğu söylenen Baharlar Höyüğü'nün Tavas Ovası'nda bulunduğu bildirilmiştir. Baharlar Köyü ise ovanın güneydoğusundaki tepelerin arasında yer almaktadır. J. Birmingham tarafından 1963 yılında bulunarak Neolitik Çağ'a tarihlenmiştir. Daha sonra D.H. French tarafından da incelenen höyük bölgenin İTÇ yerleşmeleri arasında gösterilmektedir.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye