©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yarıkkaya

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yarıkkaya
Türü:
Tepe Üstü Yerleşme
Rakım:
1010 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Çorum
İlçe:
Boğazkale
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ I

     


Çorum il merkezinin güneybatısında; Sungurlu'nun güneydoğusunda; günümüzde ilçe olan Boğazkale'nin (Boğazköy) 2 km kuzeydoğusunda; Yazılıkaya'nın yaklaşık 1.5-2 km kuzeyindeki plato üzerindedir. 1966-1967 yıllarında H. Hauptmann başkanlığında kazılan höyükte; Son Kalkolitik-İTÇ I. evre başına tarihlenen 5 tabaka bulunmuştur. Kültür toprağı kalınlığı ancak 2 m'dir. Hauptmann bu tabakalardan 1-3. tabakaları İTÇ Ia evresine sokmaktadır. Bu tabakalarda siyah açkılı mal grupları hakim mal grubudur. Orthman'a göre İç Anadolu'nun tipik İTÇ I evresi çanak çömlekleri olup Alişar'ın 19-15. yapı katlarında bulunanlarla karşılaştırılabilir. Bu üst tabakalardan ikinci tabakada; iki dikdörtgen ev ve küçük yan yapıları ile bir çiftlik yapısına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Üçüncü tabakada da birbirine bitişik düzende yapılar vardır. Yörede Son Kalkolitik Çağda ortaya çıkan mal gruplarından parçalar ve tüm kaplar bulunan bu tabakaları; İç Anadolu'nun Son Kalkolitik-İTÇ I yerleşmeleri içinde değerlendirmek gerekmektedir.
Yeri: Çorum il merkezinin güneybatısında; Sungurlu'nun güneydoğusunda; Boğazköy ile Emirler Köyü arasında; Boğazkale Köyü'nün yaklaşık 1.6 km kuzeydoğusunda; Yekbaş Köyü'nün 3 km güneydoğusunda; Yazılıkaya'nın yaklaşık 2 km kuzeyinde kalker bir kayalığa verilen isimdir. Bu kayalık platonun üstünde bir yerleşme yeri olduğu saptanmıştır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yarıkkaya adındaki yer; vadinin doğu yamacının tepesindeki doğal kalker yükseltinin üzerinde yer almaktadır. Bu yerin altında ovaya doğru inen sarp bir teras bulunmaktadır. Yakın çevresi; dalgalı bir görünümde çok parçalı bir arazi olduğu için Yarıkkaya adını almıştır. Bazı yayınlarda yanlış olarak Yarıkaya olarak isimlendirilmektedir. Kültür toprağının kalınlığının yaklaşık 2 m olduğu belirtilmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye