©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bağbaşı

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bağbaşı
Türü:
Höyük
Rakım:
25 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Elmalı
Köy:
Bağbaşı
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Son

     


Yeri: Antalya il merkezinin güneybatısında; Elmalı'nın 7 km doğu-kuzeydoğusunda; Korkuteli-Elmalı yolunun 1.5 km doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Elmalı Ovası'na bakan doğal bir tepenin kenarında yer almaktadır. Tepenin batı tarafı ova seviyesine göre alçak; doğu kısmı ise yüksektir. Kuzey kısmından yaz günleri bile akan bir dere geçmektedir. Yüzeyi; yoğun tarımsal sürülme ile karıştırılmıştır. Oldukça sulak olan ovanın güney kesiminde; günümüzde hemen hemen kurutulmuş olan Karagöl Sazlığı ve Avlan Gölü yer almaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1967 yılından 1969 yılına kadar M. Mellink yönetiminde kazılmıştır. Tepenin doğu yamacında ve üst kısmında; yaklaşık 1.035 metrekarelik bir alanda çalışılmıştır.
Tabakalanma: Bağbaşı yerleşmesinde üç tabaka saptanmıştır. Bunlardan üstteki ilk iki tabaka Son Kalkolitik Çağ'a tarihlenmektedir. 116 no'lu açmada; alttaki III. tabaka ise Alt Bağbaşı adı altında Orta Kalkolitik Çağ'a konmaktadır.
Buluntular: Mimari: Özellikle mimari kalıntıların bozuk bir şekilde ortaya çıkması; belirgin bir mimarinin tam olarak saptanamamasına yol açmıştır. Yaklaşık olarak 5-6 yapının var olduğu söylenmektedir. Bir veya iki odalı yapılardır. Teknik olarak dal-örgü üzerine içinde saman katılmış çamur sıvalı yapım tekniğinin uygulandığı anlaşılmaktadır [Eslick 1992:15]. Tabanları yer yer kilden yapılmıştır. Ocak yerleri görülmektedir. Bazı durumlarda taş temel kullanılmıştır. Çanak Çömlek: I ve II. tabakalarda; tümü el yapımı; bol kum katkılı hamurlu; oksijensiz ortamda kötü pişirilmiş; griden sarıya; kahve ve kırmızı yüzey renkli mallardan parçalar bulunmuştur [Eslick 1992:18]. Yüzeyleri düzeltildikten sonra hafif açkılanmıştır. Biçimlerde kase; açık profilli kap; çömlek gibi biçimler ağırlıktadır. Çok azında kırmızı boya bezeme vardır. III. tabakada ise hem yapım tekniği hem de bezeme açısından üstteki mallardan farklı mal ile karşılaşılmıştır. Bu tabakaya ait çanak çömleklerde kum katkılı hamurlu; astarsız; ince cidarlı ve hafif açkılı mallar ile karşılaşılmıştır. Portakal renginden siyaha değişen genellikle kahverengi yüzey renklidirler. Az sayıda parça bulunduğu için biçimleri sınırlıdır [Eslick 1992:63-65;78]. Kil: Pişmiş topraktan kap altlıkları; boncuk; mühür ve ağırşaklar ele geçmiştir. Yontma Taş: Genelde dilgi endüstrisi hakimdir. Az sayıda yonga ve çekirdek vardır. Aletlerden bıçak; orak-bıçak; kazıyıcı kullanılmıştır. Maden: Bağbaşı Son Kalkolitik Çağ tabakaları içinde üç adet bakır bulgu vardır. Bunlardan biri bız; diğeri ise yassı kalem parçasıdır [Eslick 1992:40].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Bağbaşı'nın üst tabakaları; Beycesultan Son Kalkolitik Çağ ile Afrodisias VIII B ve VII. tabakaları ile çağdaştır. Alt Bağbaşı; Kuruçay 7. tabaka; Kızılbel ve Emporio X-VIII ile benzerlikler vermektedir. Eslick bu tabakayı Orta kalkolitik Çağ'a koyma eğilimindedir. Bağbaşı; Antalya yöresi ile Batı Anadolu ve Göller Bölgesi arasındaki ilişkileri göstermesi açısından önemli bir yerdir.


Liste'ye