©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bağ Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bağ Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
230 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Samsun
İlçe:
Merkez
Köy:
Uzgur
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Samsun il merkezinin kuş uçumu 6 km kadar batısında; Uzgur (Küplüce) Köyü'nün yaklaşık 900 m kuzeydoğusunda; Kürtün Deresi'nin güneyinde; Dedetepe'nin güneyinde; tepeden 500 m uzaklıkta yer almaktadır. Çanak çömlek dağılımına göre 125 m çapında; 6 m yüksekliğinde küçük bir tepedir. 1973 yılında U.B. Alkım yönetimindeki ekip tarafından belgelenmiştir. Yüzeyinden MÖ 3. bin yılına tarihlenebilecek çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Kale Tepe adıyla da bilinmektedir.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye