©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tille

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tille
Türü:
Höyük
Rakım:
470 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Adıyaman
İlçe:
Kahta
Köy:
Geldibuldu
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Son

     


Adıyaman il merkezinin doğusunda; Fırat Nehri'nin batı yakasında; Geldibuldu (Tille) Köyü'nün hemen kuzeyinde olan bu yerleşme; Karakaya Baraj gölünün suları altında kalmıştır. 1977 yılında baraj gölünden etkilenerek kaybolacak anıt ve buluntu yerlerini saptamak amacıyla yapılan yüzey araştırmasında; tepeden çeşitli dönemleri kapsayan buluntular toplanmıştır. 26 m yüksekliğinde; 200x150 m boyutlarında; konisi olan bir höyüktür. Konisinin üstünde tepe düzlüğü vardır. Tille'deki kurtarma kazısı; 1979 yılında D.H. French yönetiminde başlamıştır. Yol yapımı ile kısmen tahrip edilen höyükte; koyu yüzlü açkılı ve açkısız; saman yüzlü mal gruplarından Kalkolitik Çağ parçaları bulunmuştur. Kodu S 52 / 11.
Yeri: Tille Höyük, Fırat'ın batı yakasında, Adıyaman'ın doğusunda nehrin geçildiği modern yola yakın bir noktada yer almaktadır [Summers 1998:399]. Günümüzde üzerinde Geldibuldu (Tille) Köyü bulunmaktadır. Köy, Urfa-Diyarbakır karayolunun kuzeyinde, Kahta'nın yaklaşık 30 km doğusunda, höyüğün doğu, batı ve güney yamaçlarındaki 17 haneden oluşan küçük bir yerleşmedir [Moore 1993:199].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Tille'nin kuzeyinde bulunan yüksek ve zorlu dağlar Adıyaman'ı Malatya Bölgesi'nden ayırırken; Fırat, derin kayalıklar arasında akmaktadır. Güneyde ise nehir, benzer biçimde, Samsat Bölgesi'ndeki açık alana kadar yüksek kayalıklar arasında hapsolmuş gibi akmaktadır [Summers 1998:399]. Fırat Nehri'ne karışan bir akarsu tarafından oluşturulmuş dar ve derin dere yatağının kenarında yer alan höyük, doğu terası dahil olmak üzere yaklaşık 200x140 m bir alanı kaplamaktadır. Ovadan yüksekliği 26 m'ye ulaşır. Höyüğün konik kısmının taban çapı yaklaşık 130 m'dir ve kazı başlamadan önce düz tepe 40x33 m olarak ölçülmüştür [Moore 1993:199].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye