©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tiladir Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tiladir Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
360 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Ziyaret
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Son

     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin güneybatısında; Birecik İlçesi'nin güneyinde; Ziyaret Köyü'nün 700 m kadar kuzey-kuzeydoğusundadır. Türkiye-Suriye sınırına çok yakındır. Karkamış Höyüğü'nün kuzey-kuzeydoğusunda; yaklaşık 3.5-4 km uzaklıktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat Nehri'nin doğu yakasında; Şanlıurfa il sınırları içindeki yerleşme; büyüklüğü açısından yörenin önemli yerlerinden biridir. Batı kesitinde 5 m kalınlığında kültür dolgusunun varlığı izlenmektedir. 12.2 hektarlık bir alanı kaplayan; 610x200 m ölçülerinde; oval biçimli yassı bir tepedir. Fırat Nehri'nin hemen kenarında dar bir kaya üzerindedir. Burayı yurt yeri olarak seçenler; su ihtiyaçlarını olasılıkla Fırat Nehri'nden karşılamışlardır. Yerleşme yerinin güneydoğu kesimindeki yapı kalıntıları erozyon yüzünden bozulmuştur.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Tiladir Tepe; L. Woolley tarafından bulunmuş ve Tell Ziguret (olasılıkla Ziyaret Köy) adıyla saptanmıştır. 1989 yılında; G. Algaze yönetiminde; Dicle-Fırat Arkeolojik Keşif Araştırması Projesi çerçevesinde; höyük yüzeyi sistemli olarak üç bölüme ayrılarak toplanmıştır.
Tabakalanma: Höyüğün çok tabakalı bir yer olduğu; yüzey bulgularının analizinden anlaşılmaktadır. Yerleşmede olasılıkla; Son Kalkolitik Çağ; İTÇ 3/OTÇ 1 ve Ortaçağ'a tarihlenebilecek yerleşmeler vardır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Höyüğün batı kesitinde; Son Kalkolitik Çağ'a ait; dışa dönük dudaklı çömlek; içe dönük çekiç dudaklı kase parçaları ile; Uruk Dönemi devrik ağızlı kaseleri ele geçmiştir. Bu kapların benzerleri yakındaki Hacınebi yerleşmesinde de bulunmaktadır. Tepe kısmında da bant ağızlı kase; devrik ağızlı kase parçaları toplanmıştır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Tiladir Tepe Uruk Dönemi buluntuları; yöredeki Şadı Tepe; Komeçli ve Kum Ocağı Uruk Dönemi yerleşme yerlerinde ele geçen buluntulardan daha eskiye tarihlenmektedir. Höyük ve çevresi; Karkamış Baraj Gölü'nün altında kalacaktır. Bu açıdan acilen kurtarma kazısı yapılması gereken yerleşmelerden biridir.


Liste'ye