©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tepeler / Konk

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tepeler / Konk
Türü:
Höyük
Rakım:
1890 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Ardahan
İlçe:
Merkez
Köy:
Tepeler
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Ardahan il merkezinin 12 km güneybatısında; Ardahan-Göle ve Ardahan-Ardanuç yolunun birleştiği yerin hemen kuzeyinde; Tepeler (Konk) Köyü'nün batısındadır. Batı eteğinden Ortaçay Deresi akmaktadır. Höyük; doğal bir yükselti üzerindedir. Batısı dik; doğusu yayvandır. Kuzeyde de bir terası mevcuttur. K. Köroğlu tarafından 1996 yılında saptanmıştır. Doğu tarafında Köroğlu tarafından İTÇ'na konan çok sayıda çanak çömlek parçaları bulunmuştur [Köroğlu 1998:133-134]. Burada gerçekleştirilen kaçak kazıda duvar yüksekliği 130 cm yüksekliğinde; çapı 3 m olan yuvarlak yapı bulunmuştur. Bu yuvarlak yapının içinde tipik Erken Transkafkasya özellikleri taşıyan basit ağız kenarlı; tüme yakın bir parça ele geçmiştir [Köroğlu 1998:res.7]. Höyüğün diğer kesimlerinde ise Orta ve Geç DÇ'na ait kalıntılar ve çanak çömlekler görülmektedir. Batı uç bölümünde Ortaçağ kalesi kalıntıları vardır. 2013 yılında S. Patacı tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında ziyaret edilmiştir. Höyüğün güney yamacında çok sayıda çanak çömlek parçası tespit edilmiştir. Bu çanak çömlekler Tunç Çağı, DÇ ve Ortaçağ'a aittir [Patacı 2015:106].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye