©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Adsız (Merkez / Güzelova)

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Adsız (Merkez / Güzelova)
Türü:
Höyük
Rakım:
1785 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Erzurum
İlçe:
Merkez
Köy:
Güzelova
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Erzurum il merkezinin kuzey-kuzeydoğusunda; Güzelova'nın 2.4 km güneybatısında; Karasu'nun güney tarafında; Ahmet Kılıç'a ait (1961 yılında) bir tarlada; 3 m yüksekliğinde; 75x50 m boyutlarında küçük yassı bir tepedir. Çayırların arasında yer aldığı için zor ayırdedilebilmektedir. 1960'lı yıllarda saptanan bu yerde Güzelova kazısı ekibi küçük bir sondaj yapmıştır. Hocker biçiminde bir iskeletin de bulunduğu bu höyükte yalnız İlk Tunç Çağı'na ait çanak çömlek parçaları toplanmıştır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye