©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tavuk Çay

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tavuk Çay
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
390 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Ovacık
Köy:
Tavuk
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında; Ovacık İlçesi'nin ve Titriş Köyü'nün (eski Hasanik) batısında yer almaktadır. Yayınında [Algaze et al. 1992:41] adı verilmeyen bu yer; bir karışıklığa sebep verilmemesi için tarafımızdan; yanında bulunduğu çaydan dolayı Tavuk Çay olarak adlandırılmıştır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yörede Atatürk Barajı yapılmadan önce Fırat Nehri'ne bağlanan; günümüzde ise Atatürk Baraj gölüne dökülen Tavuk Çayı'nın güney kesiminde kalan araştırmacıların verdikleri numaralandırma sistemine göre 23 no'lu buluntu yeridir. Tavuk Çay hem zengin su kaynaklarına sahip olması açısından hem de doğudan batıya Samsat'a doğru giden ticaret yolu üzerinde olması bakımından önemli bir akarsudur. Çevre özellikle çakmaktaşı yatakları bakımından zengindir. Buluntu dağılımına göre; yerleşmenin ne boyutlarda olduğu bildirilmemiştir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1991 yılında Titriş Höyük kazısını yapan ekip tarafından; Titriş Höyük'ün yaklaşık 7.5 km çevresinde G. Algaze başkanlığında yapılan yüzey araştırmasında bulunmuştur.
Tabakalanma: Olasılıkla yerleşmede; herhangi bir çukur ya da tahribat bulunmadığı için tabakalanması açısından bir fikir edinilememiştir.
Buluntular: Yüzey araştırmasında bu yerleşme yerinde mermer kaseler ve kaba tutamaklı çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bu buluntular konusunda ayrıntılı bir bilgi verilmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Araştırmacılar; yüzey toplamasından elde ettikleri bulgulara dayanarak bu yerleşme yerinde; yöredeki Kumartepe ile ilgili bir yerleşmenin var olduğuna dikkat çekmektedir. Son Neolitik Çağ'a konmaktadır.


Liste'ye