©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Ayasuluk Tepesi

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Ayasuluk Tepesi
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
50 m
Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Selçuk
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II

     


İzmir il merkezinin güney-güneydoğusunda; Selçuk İlçesi içinde Ayasuluk Tepesi'nde 1990 ve 1996 yılında S. Erdemli ve M. Büyükkolancı tarafından bölgenin tarihöncesi dönemlerine ışık tutmak amacı ile yapılan kazılarda; İç Kale'nin güneydoğu köşesinde açılan bir açmada 6 tabaka saptanmıştır. Anakayanın hemen üzerinde yer alan 6. tabakada ve kaya yarıklarında üç ayaklı depo kapları; çizi bezemeli parçalar ve silindirik kapaklar gibi İlk Tunç Çağı Troya I evresi. Emporio VII; Limantepe İTÇ ve Baklatepe İTÇ evresine tarihlendirilen buluntular vermiştir. Olası Kalkolitik Çağ (?) parçalarının da varlığı ileri sürülmektedir [Büyükkolancı 1998:71; 73]. Ayasuluk Tepesi'nin İTÇ'ndan Hellenistik Çağ'a kadar kesintisiz yerleşim gördüğü anlaşılmıştır. Mellaart'ın Ephesus olarak tanımladığı yerin burası olduğu yorumlanabilir. 2005 yılında Büyükkolancı tarafından yapılan çalışmalarda, 20 T ve 20 S açmalarının doğusunda, çok sayıda İTÇ çanak çömlek parçaları ile yine aynı döneme ait bir mühür bulunmuştur [Büyükkolancı 2007: 77].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye