©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Şehzade Höyük / Turlu

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Şehzade Höyük / Turlu
Türü:
Höyük
Rakım:
700 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Gaziantep
İlçe:
Nizip
Köy:
Turlu
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Gaziantep il merkezinin yaklaşık 48 km doğusunda; Nizip İlçesi'nin kuzeyinde; Turlu Nahiyesi'nin hemen yanında; Nizip karayolu üzerindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Arkeolojik metinlere daha çok bir Halaf yerleşmesi olarak geçen höyük; dar bir vadide yer almaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: J. Perrot'nun Turlu veya Şehzade Höyüğü'nde 1961 yılında yaptığı yüzey toplamasında; 30 m'lik tepenin tabanına yakın bir dolgu tabakası içinden çakmaktaşı aletler bulmuştur. Bu taş aletlerin höyükle ilgisi konusunda bir bilgi yoktur. Olasılıkla çevredeki olumlu özellikler Orta Paleolitik Çağ'dan sonra başka çağlara ait insanların da burada yerleşmelerine yol açmıştır. 1962 yılında J. Perrot başkanlığında kısa süreli bir kazı gerçekleştirilmiştir. 30 m yüksekliğindeki höyükte; batı yamaçta açılan sondajda Halaf Dönemi'ne tarihlenen yedi ana mimari kat saptanmıştır.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Bu kazı sonucunda; 7 mimari tabaka bulunmuştur. Bunlardan 1 ve 2. tabakaların olasılıkla Neolitik Çağ; daha sonraki tabakaların (3-4) Halaf; 5-6'nın ise Obeyd kültürü ile çağdaş olduğu ileri sürülmektedir.
Buluntular: Mimari: Taş temelli yuvarlak evler en alt tabakadan itibaren görülmektedir. Çanak Çömlek: Saman katkılı hamurlu; açık kahverengi yüzey renkli maldan çanak çömlek parçalarına en alt 1 ve 2. tabakalarda rastgelinmiştir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Büyük olasılıkla en alt tabakaları Amik Ovası B evresi ile çağdaştır. Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ'da yerleşildiği belirtilmektedir. ASPRO'da 6. evre içinde gösterilmektedir [Hours et al. 1994:345]. Bu yayında; yaklaşık olarak; düzeltilmemiş tarihlerle; GÖ 7.600-7.000 yılları arasına konması teklif edilmektedir.


Liste'ye