©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Şaşkan Büyüktepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Şaşkan Büyüktepe
Türü:
Höyük
Rakım:
427 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Bozova
Köy:
İğdeli
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Son

     


Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında; Bozova İlçesi'nin kuzey-kuzeybatısında; İğdeli (Şaşkan) Köyü'nün 2 km kadar kuzeydoğusunda bulunmaktaydı. Atatürk Baraj gölü tarafından yok edilen höyük; 13 m yüksekliğinde; 180x90 m ölçülerindeydi. 1977 yılında M. Özdoğan başkanlığındaki bir ekip tarafından saptanmıştı. Yüzeyinden Kalkolitik Çağ'a konan; koyu yüzlü açkılı; saman yüzlü ve kaba mallardan parçalar ele geçmiştir. Bu çağ dışında İTÇ; OTÇ; DÇ; Klasik ve Klasik sonrası dönemlere ait parçalar da toplanmıştır. Kodu U 50 / 6. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye