©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Sultantepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Sultantepe
Türü:
Höyük
Rakım:
480 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Merkez
Köy:
Sultan
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk Son

     


Şanlıurfa il merkezinin 15 km güneydoğusunda; aynı adlı köyün altında uzanan; yörenin büyük höyüklerinden biridir. Höyüğe; Şanlıurfa'dan Akçakale'ye giden karayolundan köye sapılarak; oldukça rahat ulaşılmaktadır. Kötüçay ile Kömürcü Dere arasında; Urfa Ovası'nda yer alan höyük; 1952 yılında S. Lloyd yönetiminde kazılmıştır. 1947 yılında yüzeyinden; A. Dönmez ve W. Brice tarafından; olasılıkla Halaf Dönemi'ne tarihlenebilecek; boya bezemeli parçalar bulunmuştur. 1989 yılında N. Yardımcı ve ekibi höyüğü bir kez daha araştırarak; Uruk Dönemi; İTÇ; OTÇ-STÇ; DÇ; Antik Dönem ve İslam Dönemi malzemesi toplamışlardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye