©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Söğüt Tarlası 1

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Söğüt Tarlası 1
Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
580 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Bozova
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
EP

     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin 35 km kadar kuzeybatısında; Bozova İlçesi'nin 2 km kadar güneybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 2-3 m yüksekliğinde; buluntu dağılımına göre 50x90 m boyutlarında küçük bir tepe olan Söğüt Tarlası; adını hemen kuzeybatısında bulunan gölün kıyısındaki söğütlüğün güneyine rastlayan bir tarladan almaktadır. Çevresi verimli ekin alanları ile kaplıdır. Su açısından zengin bir yörede bulunmaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İstanbul Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi; Prehistorya Kürsüsü (Anabilim Dalı) ile Chicago Üniversitesi Doğu Bilimleri Enstitüsü'nün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1963 yılında yaptıkları ortak araştırmalar sırasında; Mobil Exploration International'da çalışan yerbilim uzmanı Walter Higgins'in haberi ile P. Benedict yönetimindeki bir ekip tarafından bulunmuştur. İlk defa Bruce Howe yönetiminde 1964 yılında kazılmıştır. 5x5 m boyutlarında açılan açmada yaklaşık olarak 2.5 m derine kadar inilebilmiştir. Bu kazıya ait bilimsel raporlar henüz yayınlanmamıştır.
Tabakalanma:
Buluntular: Bruce Howe yönetimindeki kazıda; yüzeyden 1- 1.5 m altta bulunan çakmaktaşından yapılmış aletlerin Paleolitik Çağ'a ait olup olmadıkları kesin bildirilmemektedir. Bazı dilgi aletler de vardır. Genelde bir dilgi endüstrisi görülmektedir. Bu yerleşme yerinin Pleistosen'in sonuna Holosen'in başına; İlk Üretimciliğe geçiş evresine sokulma eğilimi son zamanlarda kuvvetlenmiştir. Şimdilik Üst Paleolitik Çağ'ın sonuna; Epipaleolitik Çağ'ın başına; yaklaşık olarak M.Ö.10.000-8.000 yılları arasına tarihlenmektedir [Hours et al 1994:323].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye