©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Sırçan Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Sırçan Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1300 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Aksaray
İlçe:
Merkez
Köy:
Bebek
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömleksiz

     


Yeri: Aksaray İli'nin kuzeydoğusunda; Bebek Köyü'nün 500 m kuzeyinde; sulama havuzunun yanıdır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Küçük bir çay yakınında yer alan yerleşme; yaklaşık 196 m çapında ve 4.0 m yüksekliğindedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1994 yılında; İstanbul Üniversitesi; Prehistorya Anabilim Dalı'ndan U. Esin başkanlığında; Aksaray Projesi kapsamında; S. Gülçur yönetiminde gerçekleştirilen Aksaray; Nevşehir; Niğde İlleri Yüzey Araştırması sırasında bulunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Yüzey araştırmaları sırasında toplanan malzeme; ilk incelemelere göre; Sırçan Tepe'de Çanak Çömleksiz Neolitik; Kalkolitik ve Tunç çağlarında yerleşildiğini göstermektedir [Balkan-Atlı; baskıda] [Gülçur; baskıda].
Buluntular: Yontma Taş: Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ buluntu topluluğunu yontma taş alet endüstrisi ürünleri oluşturur. Yonga üzeri kazıyıcılar sayısal açıdan ilk sırayı alırlar; bunu sırtlı dilgiler; kullanılmış/düzeltili dilgiler; dilgi üzeri kazıyıcılar; uçlar; çentikli dilgiler; çekirdek üzeri kazıyıcılar ve kullanılmış/düzeltili yongalar izler. Obsidiyenin yanısıra çakmaktaşından bir çekirdek ve birkaç parça yumru da ele geçmiştir [Balkan-Atlı; baskıda].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yüzey araştırmaları sırasında toplanan yontma taş alet endüstrisi örnekleri; Sırçan Tepe'nin aynı bölge içerisindeki (Aksaray ili) Aşıklı Höyük; Musular ve Yellibelen Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşmeleriyle paralellik gösterdiğini ortaya koymuştur. Byblos uçları benzerleri ve baskı tekniğiyle yapılmış okuçları; Aşıklı'dan daha geç bir evreye; özellikle Musular ve Yellibelen yerleşmeleriyle birlikte olduğunu düşündürmektedir [Balkan-Atlı; baskıda].


Liste'ye