©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Senirce

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Senirce
Türü:
Höyük
Rakım:
890 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Isparta
İlçe:
Gönen
Köy:
Senirce
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Yeri: Isparta il merkezinin yaklaşık 15 km kuzey-kuzeybatısında kalan Senirce Köyü'ne 1.5 km mesafede; tren yolunun kenarındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Senirce Ovası'nda yer alan höyük çevresindeki verimli tarlaları ile yerleşmeye uygun şartlar taşımaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Isparta-Burdur tren yolunun yapımı sırasında; tren yolu höyüğü yarmıştır. Bu tahribat sırasında bazı tüm kapların ortaya çıkışı; o sıralarda yörede araştırma yapan H.A. Ormerod'un dikkatini çekmiş ve 1911 yılında küçük bir kazı yapmasına yol açmıştır [Ormerod 1911-12:80]. Kazının boyutları bilinmemektedir. Anadolu arkeolojisinin emekleme döneminin ilk çalışmalarından olan bu araştırma; Senirce Kültürü adı altında bir kültürün tanımlanmasına yol açmıştır. J. Mellaart; D.H. French ve M. Özsait tarafından ziyaret edilerek tekrar toplama yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Ormerod; iki yangın tabakasının varlığından söz etmekteyse de mimari kalıntılar hakkında bir bilgi aktarmamıştır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Höyükte; el yapımı; dışı ve içi siyah-gri; kırmızı-kahverengi astarlı bazen açkılı maldan tüm kaplar ve çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Kırmızı mal grubunun alt tabakalardan yukarı tabakalara doğru gidildikçe azaldığı belirlenmiştir [Özgüç 1943:5 no'lu dipnot]. Kapların üzerinde yiv bezeme; kabartma bezeme; çizi bezeme olmak üzere üç tip bezeme görülmektedir. Yiv bezemenin bazısının içi beyaz bir madde ile doldurulmuştur. Kap tipi olarak; gaga ağızlılar çoğunluktadır. Dipleri düzdür.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Senirce Kültürü adıyla değerlendirilen bu az sayıda bulguyu; Isparta Ovası kültürleri arasında değerlendirmek gerekmektedir.


Liste'ye