©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Orman Mektebi Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Orman Mektebi Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
755 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Bolu
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Bolu il merkezinin içinde; Orman Mektebi olarak anılan İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin güneyindedir. Asker Höyük ile karıştırılmaması için Orman Mektebi ismi ile anılmaktadır. 5 m yüksekliğinde; 60x100 ölçülerinde küçük bir höyüktür. 1942 yılında R.O. Arık yönetiminde höyükte ana toprağa kadar inen bir hendek içinde İlk Tunç Çağı; içi parlak siyah dışı kırmızı yüzey renkli; açkılı İlk Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçiş (?) malı; MÖ 2. ve 1. bin yıl malları; Klasik Dönem parçaları bulunmuştur. Bu höyük özellikle şematik insan biçimli İlk Tunç Çağı kabı ile ünlenmiştir. Bu kap daha çok Balkan kültürleri ile Bolu ve Kuzeybatı Marmara Bölgesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir.Bolu'nun güneybatısında Köprüçüler Köyü' ne giden yol üzerinde ; yola paralel su kanalının doğu-güneydoğusunda; Çığırtkanlar Mezarlığı'nın kuzeyinde; Karaçayır Muhiti'nin batı-kuzeybatısında yer alan höyük tamamen yok olmuştur.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye