©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Aslanapa

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Aslanapa
Türü:
Höyük
Rakım:
1000 m
Bölge:
Ege
İl:
Kütahya
İlçe:
Aslanapa
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk Orta

     


Yeri: Kütahya il merkezinin kuş uçumu 25 km güneybatısında; Aslanapa Kasabası'nın 700 m güneyindedir. Kasabaya güneyden girerken yolun solunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 5 m yüksekliğinde; 140 m çapında geniş ve yassı bir yükselti görünümünde olan höyüğün tepesinin üstünde; yıllar önce açılmış büyük bir çukura ait çöküntü alanı göze çarpmaktadır. Yakınında su kaynağı bulunmamaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: T. Efe'nin araştırmasından önce; dört adet çanak çömlek parçasına dayanılarak Son Neolitik Çağ yerleşmeleri arasında sayılan Aslanapa Höyüğü'nü; D.H. French ve J. Mellaart bilim dünyasına tanıtmıştır. T. Efe tarafından; 1991 yılında tekrar ziyaret edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Henüz kazı yapılmadığı için kesin tabakalanması bilinmemektedir. Yerleşim yerindeki iskan tabakaları; yüzeydeki çanak çömlek buluntularına göre değerlendirilmektedir. Yüzeyinden İlk Kalkolitik Çağ; Orta Kalkolitik Çağ ve İTÇ 1 evresine ait olabilecek çanak çömlek parçaları toplanmıştır. İTÇ 2 evresine konabilecek birkaç parça da ele geçmiştir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Kalkolitik Çağ malzemesi; tepenin üstünde açılan büyük çukurdan dolayı tepenin tüm yüzeyine yayılmıştır. Bu malzemede iki mal grubunun olduğu söylenmektedir [Efe 1993b:20]: Morumsu kırmızı astarlı mal ile kınık kumlu malından örnekler elde edilmiştir. Ayrıntılı bir şekilde yayınlanan [Efe 1993b:20;şek.4; 5/15-20] bu gruplardan ilk malın özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Devetüyü veya açık kahverenginde ince hamurlu; kırmızı astarlıdır. Bu mala ait başka parçalar; Kütahya il merkezinin kuzeybatısındaki Asmainler'de; Eskişehir Ovası'ndaki Kanlıtaş ve Orman Fidanlığı'nda da bulunmuştur. Kınık kumlu malından parçaların hamurlarının Kınık Höyüğü'nde bulunanlara nazaran daha arıtılmış hamurlu olduğu gözlenmektedir. Orman Fidanlığı'nda görülen gri açkılı maldan bir parçanın; Aslanapa Höyüğü'nde de bulunuşu bu malın yayılım çizgisini belirlemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Tepenin üstünde ele geçen çanak çömlek parçalarından; İlk ve Orta Kalkolitik Çağ'a tarihlenenler; mal özellikleri bakımından Eskişehir il sınırları içindeki Kanlıtaş; Asmainler; Kınık ve Orman Fidanlığı isimli yerleşme yerlerinde bulunanlara benzemektedir. İlk Kalkolitik Çağ'a konanlar arasında; Göller Bölgesi'nde ele geçen kase biçimli kaplara benzeyenler de vardır. Şimdilik; mal ve biçimsel özelliklerine bakarak; Aslanapa'daki Kalkolitik Çağ yerleşmesinin; İlk Kalkolitik Çağ'dan Orta Kalkolitik Çağ'a kadar devam ettiği kabul edilmektedir.


Liste'ye