©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Milet

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Milet
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
10 m
Bölge:
Ege
İl:
Aydın
İlçe:
Didim
Köy:
Balat
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Son

     


Aydın il merkezinin ve Söke'nin güneybatısında; Miletos adlı antik kentin olduğu yerdedir. Akyeniköy Belediyesi'nin kuzey kesimindeki taban suyunu yüzeye çıkarmak ve çeşitli amaçlarla kullanmak için belediye tarafından; yaklaşık 5-6 m derinlikte; 25 adet su kuyusu açılmıştır. Bu kuyuların kesitlerinden dikkatlice toplanan çanak çömlek parçaları; Niemeyer ve Lohmann tarafından incelenmiştir. Kesitlerde; en altta görülen siyah tabaka içinden Kalkolitik Çağ'a tarihlenen çanak çömlek parçaları; daha üstte STÇ; Arkaik; Hellenistik-Roma ve Erken Bizans Dönemi parçaları tabakalı olarak toplanmıştır. Bu çanak çömleklerin nasıl bir yerleşmeye ait olduğu anlaşılamamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Aydın il merkezinin batısında; Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne kavuştuğu yerde; günümüz Balat Köyü'nün yakınındadır. Yerleşmenin antik çağdaki önemi tartışılamaz. Ulaşımı çok kolaydır. Miletos Türkiye sınırları içinde yalnız kendi araştırma ve kazı buluntularının sergilendiği müzesi olan birkaç ören yerinden biridir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: İTÇ yerleşiminin ise antik kent gibi körfezin kıyısındaki bir burun üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu yerleşimin sahiplerinin içme suyunu nasıl karşıladıkları tam bilinmemektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye