©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


May

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

May
Türü:
Höyük
Rakım:
1110 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Akören
Köy:
Kayasu
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Konya il merkezinin güneyinde; Akören İlçesi'nin yaklaşık 7 km batısında; Seydişehir-Akören karayolunun güneyinde; Kayasu (May) Köyü'nde yer almaktadır. H. Bahar tarafından 1997 yılında saptanmış ve yüzeyinden bu araştırmacının yorumu ile İTÇ; Demir Çağı ve Hellenistik Dönem parçaları ele geçmiştir. Yaklaşık 40 m yüksekliğinde 400 m çapıyla yörenin büyük boy höyüklerinden biridir. İTÇ'na tarihlenen çanak çömlekleri konusunda bir bilgi verilmemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye