©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Arpalı 2

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Arpalı 2
Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İlçe:
Saruhanlı
Köy:
Burhaniye
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Son

     


Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda; Saruhanlı İlçesi'nin doğusunda; Burhaniye (Arpalı) Köyü'nün yaklaşık 2 km güneyindedir. Yanyana iki tepe şeklinde bir yerleşmedir. Kuzeydeki 1 m yüksekliğinde; 50 m çapında; güneydeki ise 3 m yüksekliğinde; 80 m çapındadır. Yakınında su kaynağı olmayan bu tepeler; günümüzde ekilmektedir. 1959 yılında; D.H. French yönetiminde yapılan yüzey araştırmasında saptanmış ve Son Kalkolitik Çağ'a tarihlenen; Kumtepe I b tipinde; siyah açkılı maldan çanak çömlek parçaları toplanmıştır. Bu çifte höyükte ayrıca Son Neolitik Çağ [Harmankaya et al. 1997:Arpalı II] ile İTÇ yerleşmesinin varlığı kanıtlanmıştır. 2007 yılında E. Akdeniz ve ekibi tarafından yeniden incelenmiş ancak yüzeyde sadece taş ve yontmataş aletlere rastlanmıştır [Akdeniz 2009:259].
Yeri: Manisa il merkezinin ve Halitpaşa'nın kuzeydoğusunda; eski Arpalı; günümüzde Burhaniye (Arpalı) Köyü olarak bilinen köyün 2 km güneyinde bulunmaktadır. Höyüğe; Manisa-Akhisar karayolundan Nuriye sapağı ile ulaşılabilir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Arpalı Höyükleri; biri kuzeyde diğeri ise güneyde yer alan yanyana iki höyüktür. Ovada yer alan bu iki tepeden kuzeydeki tepenin yaklaşık 50 m çapında 1 m yüksekliğinde; güneydeki tepenin ise 80 m çapında 3 m yüksekliğinde olduğu bildirilmektedir. Her ikisi de ekilidir. Yakında su kaynağı yoktur; çevresinde ekili topraklar vardır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye