©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Arpalı 2

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Arpalı 2
Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İlçe:
Saruhanlı
Köy:
Burhaniye
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Manisa il merkezinin ve Halitpaşa'nın kuzeydoğusunda; eski Arpalı; günümüzde Burhaniye (Arpalı) Köyü olarak bilinen köyün 2 km güneyinde bulunmaktadır. Höyüğe; Manisa-Akhisar karayolundan Nuriye sapağı ile ulaşılabilir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Arpalı Höyükleri; biri kuzeyde diğeri ise güneyde yer alan yanyana iki höyüktür. Ovada yer alan bu iki tepeden kuzeydeki tepenin yaklaşık 50 m çapında 1 m yüksekliğinde; güneydeki tepenin ise 80 m çapında 3 m yüksekliğinde olduğu bildirilmektedir. Her ikisi de ekilidir. Yakında su kaynağı yoktur; çevresinde ekili topraklar vardır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: D.H. French tarafından Kuzeybatı Anadolu'daki tarihöncesi yerleşmelerini tespite yönelik yüzey araştırmasında; 1959 yılında bulunmuştur. 2007 yılında E. Akdeniz ve ekibi tarafından yeniden incelenmiş ancak yüzeyde sadece taş ve yontmataş aletlere rastlanmıştır [Akdeniz 2009:259].
Tabakalanma: Çanak Çömlekli Neolitik Çağ dışında; Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı yerleşmelerinin varlığı da yapılan yüzey toplaması sonucunda anlaşılmıştır. Sistemli bir toplama gerçekleştirilmediği için; hangi çağın; tepenin ne tarafından toplandığı saptanamamıştır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Bu toplamada French tarafından Son Neolitik Çağ'a tarihlenen yalın açkılı maldan çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Bu parçaların çizimleri yayınlanmamıştır. Bu malın hamurunda saman katkının var olduğu; yüzeyine genellikle kırmızı; nadiren gri veya siyah astar sürülen el yapımı bir mal olduğu bildirilmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Bu tür çanak çömlek; French tarafından Hacılar IX-VI tabakaları arasına; MÖ 6. bin yıl içine konmaktadır [French 1969b:şek.3'deki tarihleme tablosu]. Dolayısıyla burası; bir Son Neolitik Çağ yerleşmesi olarak kabul edilebilir.


Liste'ye