©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kırışkal

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kırışkal
Türü:
Höyük
Rakım:
540 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Gaziantep
İlçe:
İslahiye
Köy:
Kırışkal
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ III

     


Yeri: Gaziantep il merkezinin kuzeybatısında; Islahiye İlçesi'nin 37 km kuzeydoğusundadır. Aynı adlı köyün yakınındadır. Zincirli'nin 25 km kuzeydoğusuna düşmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sakçagözü Ovası'nın çok verimli topraklara sahip bir bölgesindedir. Kırışkal Höyüğü yaklaşık 250x200 m boyutlarında; 7 m yüksekliğinde yörenin orta boyutlu höyüklerinden biridir [Alkım 1974:şek.102'de höyüğün topografyası].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1966 yılında köylüler tarafından yapılan kaçak kazıda ortaya çıkarılan mimari kalıntıların Kırışkal'dan 5 km ötede Gedikli'de kazı yapan U.B. Alkım'a haber verilmesi üzerine bu bilim adamı Kırışkal'a gelerek incelemeler yapmış; yalnız kalıntıların olduğu yerde 1967 ve 1970 yılında kazı yaparak höyükde yeraltı yapısı ile ilgili mimari kalıntılar bulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Kırışkal Höyük'ün yüzey buluntuları ile ilgili bilgilerin verilmemesi nedeniyle yerleşme yerinin yaklaşık bir tabakalanması ortaya çıkarılamamıştır.
Buluntular: Mimari: Tepenin doğu eteğinde; 70-75 m genişliğinde; 170-180 cm genişliğinde ve 27.5 m uzunluğunda bir yeraltı yolu açılmıştır. Bu yol doğuya doğru bir miktar devam ettikten sonra kuzeydoğuya doğru yönelmekte ve ana kayaya oyulan üç basamak ile inilen küçük bir odacıkla son bulmaktadır. Odacık ana kayanın içine oyulmuştur. Yeraltı yolunun diğer ucu da kaba taş örgüsü ile kapatılmıştır. Yapım tekniğine baktığımızda yan duvarlarının bindirme tekniği ile aşağıdan yukarı doğru birbirine yaklaştığı; yolun yukarı doğru darlaştırıldığı ve üstünün ise iri taş levhalarla kaplandığı görülmüştür. Yan duvarlarda da iri taşlar görülmüştür [Alkım 1974:şek.103'deki kesit].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Kırışkal Höyük'te yerleşim ile ilgili bir kazı yapılamamıştır. Tek önemli bulgumuz yeraltı tanrısının bir kült yeri olarak tanımlanan yeraltı yoludur. U.B. Alkım; bu yolu Gedikli M4 yapısı (kutsal tünel) ile karşılaştırmakta ve yalnız bu benzerliğe dayanarak bu anıtı; İlk Tunç Çağı III. evre ile Orta Tunç Çağı I evre arasına tarihlenmesini önermektedir [Alkım 1983:175]. Bu açıdan İlk Tunç Çağı için kesin bir yapı değildir. Özellikle höyük yüzeyinde tekrar toplama yapılması gerekmektedir.


Liste'ye