©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kelleha Tarlası 2

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kelleha Tarlası 2
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
650 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Bismil
Köy:
Üçkardeşler
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk

     


Yeri: Diyarbakır il merkezinin ve Bismil İlçesi'nin doğusunda; bu ilçeye bağlı Üçkardeşler Köyü'nün hemen kuzeyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Batman Suyu'nun batı kenarında; bu suya paralel uzanan batı terasının üzerindedir. Söbe biçimli alçak bir tepedir. Boyutlarının kuzey-güney istikametinde 110 m; doğu-batı istikametinde 60 m; yüksekliğinin ise; ova yüzeyinden 1-2 m olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde; üzerinde tütün tarımı yapılmaktadır. Hem sulama; hem tarım yüzünden büyük ölçüde tahrip olduğu tahmin edilmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Batman Suyu'nun üzerinde yapılmakta olan Batman Barajı'nın güney kısmında; baraj gölünden etkilenmeyecek; buna karşılık toplanan baraj suyundan faydalanılarak büyük oranda tarımın yapılacağı alanda; baraj gövdesinden Batman Suyu'nun Dicle Nehri'ne birleştiği yere kadar yapılan araştırmada saptanmıştır. Batman Suyu'nun iki tarafında Son Pleistosen'e tarihlenen ve taşkın ovasından ancak birkaç metre yukarıda olan bu alçak teraslar; özellikle çok verimli topraklara sahiptir. Yurt yeri seçiminde; Kelleha Tarlası mevkiine gelen ilk yerleşikleri; bu özelliğin etkilemiş olması gerekmektedir. Çevrede tatlı su kaynağının varlığından söz edilmemektedir.
Tabakalanma: Yüzey buluntularının yalnızca tek bir kültürü yansıtmasından dolayı; tek tabakalı bir yerleşme yeri olduğu sanılmaktadır. Kesin sonuçların elde edilmesi ancak kazı yapılması ile mümkündür.
Buluntular: Çanak Çömlek: Halaf türü çanak çömlek parçaları; yerleşme yerinin tüm yüzeyinde; dağınık bir şekilde ele geçmektedir. Devetüyü renkli az kum ve bitkisel katkılı hamurdan; içi ve dışı devetüyü astarlı; krem astarlı maldan boya bezemeli parçalar vardır. Boya olarak kahverengi ve siyah kullanılmıştır. Üçgen sırası; ince çizgili şevronlar gibi bezeme görülmektedir. Yarı küresel ve omurgalı gövdeli kaplara ait parçalar ele geçmiştir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yörede çok az rastlanan; Halaf Dönemi yerleşmelerinden biridir. Yüksekliğinin fazla olmayışı; üstte başka çağlara ait bulguların bulunmayışı; Halaf Dönemi kazısı açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır.


Liste'ye