©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Keçili

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Keçili
Türü:
Höyük
Rakım:
810 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Bucak
Köy:
Keçili
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Burdur il merkezinin güneyinde; Bucak İlçesi'nin güneydoğusunda; Anbahan Gölü ile Kestel Gölü arasında yer alan dar vadinin kuzey kısmında; Keçili Köyü'nün 1.5 km güneyinde; Helvacıtepesi Mevkii'nde yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bu iki göl arasındaki Kilde Boğazı'nın kuzey kısmında olan höyük Karağan/Kırağan Dağının kuzeybatısındaki Helvacıtepesi'nin üzerindedir. Yerleşme yerine en yakın köy Keçili Köy olduğu için Özsait tarafından Keçili olarak isimlendirilen bu yerleşme yeri; doğal bir sırtın üzerinde yer aldığı için; çanak çömlek dağılımının boyutları verilememiştir. Üzerinde tarım yapılmaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1984 yılında M. Özsait yönetiminde gerçekleştirilen Burdur-Isparta Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları'nda ilk defa tespit edilmiştir. Özsait ve ekibi Kilde Boğazı'nın her iki yakasını da araştırmıştır.
Tabakalanma: Yüzeyde; yalnızca Son Neolitik Çağ'a ait bulgular bulunmuştur. Bu nedenle Özsait yerleşmenin bu çağdan sonra terkedilmiş olduğunu ileri sürmektedir [Özsait 1986b:395]. Özsait'in verdiği fotoğraftan; çakmaktaşı dilgilerin varlığı sezinlenmektedir.
Buluntular: Buluntuları konusunda bir bilgi aktarılmamaktadır. Olasılıkla Göller Bölgesi'nin Son Neolitik Çağ bulguları burada da bulunmuştur. Özsait'in yayınladığı çizimlerde dik profilli kase biçimleri göze çarpmaktadır. Yontma taş endüstrisi arasında çekirdekler ve dilgiler görülür.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Özsait; burasını Gölde gibi bir Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ köyü olarak ilan etmektedir.


Liste'ye