©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kaynarca Mevkii

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kaynarca Mevkii
Türü:
Höyük
Rakım:
20 m
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Gelibolu
Köy:
Sütlüce
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Çanakkale il merkezinin kuzeydoğusunda; Gelibolu İlçesi'nin 8 km güneybatısında; karayolunun 400 m güneyinde; Kaynarca Çeşmesi'nin 50 m güneyinde yer alan küçük bir höyüktür. Kodu G 3 / 1.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Münipbey (Ümitbey) Deresi'nin oluşturduğu yatağa bakan alçak bir teras üzerindedir. Burada 50x50 m'lik bir alanda geç devir çanak çömlekleri ile beraber tarihöncesi çağlara tarihlenebilecek malzeme de bulunmuştur. Bu yerleşme yeri günümüzde 2 km içerdedir. Bugün Münipbey Deresi'nin aktığı deltanın; derenin zaman içinde getirdiği alüvyonlarla meydana geldiği kabul edilirse; yerleşmenin tarihöncesi çağlarda kıyıda olduğu ileri sürülebilir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: M. Özdoğan tarafından gerçekleştirilen 1983 yılı Trakya Yüzey Araştırması'nda tespit edilmiştir. 2007 yılında O. Özbek ve ekibi tarafından yapılan "Gelibolu Yarımadası Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması" kapsamında yeniden incelenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Kazı yapılmadığı için bilinmemektedir. Yüzey toplamasında elde edilen sonuca göre biri geç devir olmak üzere iki tabaka (?) bulunmaktadır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Mal grubu ve biçim açısından İstanbul Fikirtepe yerleşmesinde bulunanlara benzeyen yalın mallardan çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bununla birlikte; Fikirtepe-Pendik Kültürü'nde görülen bezemeli parçalar yoktur. Yontma Taş: Birçok mikrodilgi ve birkaç geometrik mikro aletin var olduğu çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılma bir endüstri ile karşılaşılmıştır. 2007 yılında O. Özbek ve ekibi tarafından yapılan "Gelibolu Yarımadası Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması" esnasında yontma taş aletlerin %70'den fazlasının kalsedoan malzemeden üretildiği belirlenmiştir [Özbek 2009:371].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: İstanbul ve İznik yöresine bu kadar uzak olan bir yerleşmede Fikirtepe malları ile karşılaşmak ilginçtir. Fikirtepe malzemesi; Trakya'da İstanbul Boğazı'nın batısında pek bulunmamaktadır. Buna karşılık Gelibolu Yarımadası'nda oluşu bu kültürün; İstanbul Boğazı'na paralel bir şekilde; Gelibolu Yarımadası'ndan Teselya'ya geçtiği düşüncesini vermektedir. İlk üretimci toplulukların; Marmara Bölgesi'ndeki dağılım ve göç yollarını göstermesi açısından çok önemli bir yerleşmedir.


Liste'ye