©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Karamusa

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Karamusa
Türü:
Höyük
Rakım:
1320 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Tefenni
Köy:
Karamusa
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Burdur İli; Tefenni İlçesi'nin güney-güneydoğusundaki Karamusa Köyü'nün 2 km güneydoğusunda; Başpınar Köyü'nün kuzeybatısında; Başpınar- Çavdır yolunun yaklaşık 200 m kuzeyinde yer almaktadır. Höyüğün hemen güneyinde; Kırkgöz adlı su kaynağı vardır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 1.666 rakımlı Düvenkaya Tepesi'nin kuzey eteğindeki Kırkgöz kaynağının hemen yanındaki höyük; Özsait'in araştırma yaptığı 1984 yılından beri devamlı tahrip edilmektedir. Höyüğün yüksekliğinin 5 m kadar olduğu belirtilmektedir. M. Özsait; yerleşme yerinin çevresel özelliklerinin Son Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar değişmediğini söylemektedir. Yayınladığı resminden küçük ve yayvan bir höyük olduğu anlaşılmaktadır [Özsait 1986b:res.9].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1974; 1981 ve 1984 yılında Özsait tarafından araştırılmıştır. Araştırmadan önce yayınlanan Burdur İl Yıllığı'nda; yalnızca isim olarak geçmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Yüzeyden ele geçen bulgular içinde Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ dışında büyük miktarda bulunan İlk Tunç Çağı çanak çömlek parçaları burada güçlü bir İlk Tunç Çağı yerleşmesine tanıklık etmektedir. İlk Tunç Çağı'ndan daha eskiye tarihlenen parçalar ise höyüğün kuzey kısmından gelmektedir. Ayrıca Demir Çağı parçaları da bulunmaktadır.
Buluntular: Çanak Çömlek: El yapımı; ince cidarlı; kırmızı astarlı maldan çanak çömleklerin Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ'a ait oldukları [Özsait 1986b:res.10] belirtilmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Göller Bölgesi'nde; çeşitli höyüklerden toplanan çanak çömlekler ile; Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ ayrımını yapacak özellikler henüz saptanamadığından; bu yerleşme yeri de Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ'a tarihlenmektedir.


Liste'ye