©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Karahisar Höyüğü / Tavas

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Karahisar Höyüğü / Tavas
Türü:
Höyük
Rakım:
870 m
Bölge:
Ege
İl:
Denizli
İlçe:
Tavas
Köy:
Karahisar
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II İTÇ III

     


Yeri: Denizli il merkezinin güneyinde; Tavas İlçesi'ne bağlı; Tavas'ın 10 km kuzeybatısındaki Karahisar Kasabası'nın güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Küçük bir höyüktür. Karahisar sakinleri; 20-30 yıl önceleri höyüğün üstünün tesviye edildiğini bildirmişlerdir. Hem bu tesviye hem de yıllar süren tarım höyüğün büyük ölçüde tahrip olmasına yol açmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1985 yılında Afrodisyas ve Denizli Müzesi'nin katılımıyla küçük bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Önce höyük 5x5 m'lik parsellere bölünmüştür. Kültür toprağının batı kesimde daha fazla olduğu gözönüne alınarak 5x5 m boyutlarında 12 karede kazı yapılmıştır. 1985 yılı kazısı ancak höyüğün 1/7'lik kısmında gerçekleştirilmiştir. Çevredeki tarlalar ile birlikte yerleşmenin yaklaşık 20 dönüm büyüklüğünde olduğu söylenmektedir.
Tabakalanma: Tüm açmalarda yaklaşık 130 cm derinlikte ana toprağa rastlanmıştır.
Buluntular: Mimari: Açmalarda yaklaşık 75 ile 100 cm civarında bozuk taş veya kerpiç çamurundan yapılmış döşemeler saptanmıştır. B 13 ve A 12 açmalarında ise yaklaşık 100 cm derinlikte kuzey-güney yönünde uzanan bir taş temel parçası bulunmuştur. Moloz taşlı temelin ana toprağa oturduğu görülmektedir. Çanak Çömlek: Kazıda el yapımı; kum ve mika katkılı hamurlu; siyah yüzey renkli çanak çömlek parçalarından bol sayıda bulunmuştur. Sürtme Taş: Çok sayıda çeşitli boyutlu mermer idol bulunmuştur. Bunlar yuvarlak disk başlı; çoğunlukla yuvarlak gövdeli; az sayıda dörtgen gövdeli biçimli idollerdir. Kazının yayınında fotoğrafları ile tanıtılan bu bulguların mezarlardan mı geldiği belirtilmemektedir. İnsan Kalıntıları ve Mezarlar: Höyükte; aynı zamanda küp ve basit mezarlardan oluşan bir yerleşme içi mezarlık ile karşılaşılmıştır. Yine elde yapılmış olan büyük küpler; geniş ağızlı; küçük düz diplidir. Gövdeye olasılıkla taşımak için küçük tutamaklar konmuştur. Mezar çukuru kazılıp açıldıktan sonra; mezarlığa taşınan küpler ağızı doğuya dönük olarak yan yatırılmıştır. Hocker biçiminde büzülmüş olarak gömülmeye hazırlanmış olan ölü; yanına mezar armağanları bırakılarak küplerin içine sokulmuştur. Genelde bu armağanlar; bir veya iki adet gaga ağızlı testi; maşrapa ve tunç bileziktir. Ayrıca küplerin içinde obsidiyen ve çakmaktaşından dilgi ve çekirdekler; serpantinden keskiler; perdah aletlerinin bulunuşu ilginçtir. İkinci tip gömüt ise küplerin yanında küçük plartformlar üzerine yapılan basit koprak mezarlardır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Tavas Karahisar Höyüğü'de Anadolu'da çeşitli nedenlerle yokedilen höyüklerden biridir. Bir yıl süren kazı da özellikle mimarisi hakkında bir bilgi kazandırmamıştır. Tarihlenme konusunda da bir şey söylenmediği halde; mermer disk başlı idollerin biçimsel özelliklerinden İTÇ II-III. evreye ait olduğu yorumu yapılabilir.


Liste'ye