©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Alatepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Alatepe
Türü:
Kaya Mezarı
Rakım:
m
Bölge:
Ege
İl:
Muğla
İlçe:
Bodrum
Köy:
Turgutreis
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Turgutreis Beldesi, Kemer Mahallesi, Alatepe Mevkii'nde çok sayıda kaya mezar ve işlik bulunmaktadır. Mezar yakınlarında işlikler görülebilmektedir. Özellikle Kuşsivrisi Tepesi'nde yer alan mezarların yakın çevresinde işlik bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı oda mezarların bazıları üçgen alınlıklı veya semerdan alınlıklıdır. Bazı mezarlarda 4 ölü yatağı vardır. Iki odalı bir kaya mezarının ikişer ölü yatağı ve bir libasyon çukuru vardır. İkili hipoje kaya mezarı ve tekne tipi oda mezar da görülmektedir. Bazı mezarların duvarında niş yer almaktadır. Mezarlardan biri kaya basamaklarıyla donatılmıştır. Mezarların yakın çevresinde işlikler bulunmaktadır. Işlikler oval ezme çukuru ve bir kanalla bağlanan genelde dikdörtgen olan toplama havuzlarından oluşmaktadır. Bazı işliklerde baskı kolunu desteklemek amacıyla nişler vardır. Çoğunlukla zeytinyağı üretiminde kullanıldığı düşünülmektedir. İşliklerden biri 4.15x2.40 m boyutlarında 2.20 m derinliğinde bir toplama havuzu ve havuza bağlı 0.76 m çapında bir çukurdan oluşur. Havuzun batısında anakayaya oyulmuş bir niş yer almaktadır. Ayrıca yarım daire pres yatağına ve oval kaya çanağına rastlanmıştır. Bir mezar yakınında ve işlik çevresinde pres ağırlığı bulunmuştur. Muğla Kültür Envanteri'nde yer almaktadır [Muğla KE III.1 2013:436-58; 463].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye