©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Buluntu Alanı 6

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Buluntu Alanı 6
Türü:
Yamaç Yerleşmesi
Rakım:
1074 m
Bölge:
Ege
İl:
Denizli
İlçe:
Honaz
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Denizli'nin Honaz İlçesi'nde Aydınlar-Karaçay yolu üzerinde oldukça engebeli ve ağaçlıklı bir yamaçta bulunan Su Deresi (Kahyalar) Mevkii'nde 2014 yılında Kadriye Özçelik ve ekibinin yaptığı yüzey araştırmasında Alt ve Orta Paleolitik dönemlere tarihlenen yontmataş buluntularına rastlanmıştır. Alt Paleolitik buluntular arasında bir satır formlu iki yüzeyli, iri Clactonien yongalar, 1-2 çıkarımlı çekirdekler, Clactonien yonga taşımalıklı çontuklu ve dişlemeli aletler yer almaktadır. Bu buluntular ağırlıklı olarak gri dalgalı sarı çakmaktaşından üretilmiştir. Orta Paleolitik'e geçildiğinde ise belirgin bir hammadde değişimi gözlenmiştir. Farklı renk ve kaliteden çakmaktaşlarının arasında bölgeye yabancı oldukça kaliteli, bal renkli çakmaktaşı bulunmaktadır. Orta Paleolitik döneme tarihlenen buluntular arasında birer Moustérien uç, yöneşen kenar kazıyıcı, dişlemeli alet, yonga çekirdekleri yer almaktadır. Buluntu miktarının fazla olmasının yanı sıra yontma artıkları, çekirdek parçaları ve döküntü parçalarının varlığı araştırmacılara bu alanın bir yerleşme olabileceğini düşündürmüştür [Özçelik et al. 2016:382-3].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye