©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Dağazlı Mevkii 1

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Dağazlı Mevkii 1
Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
130 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İlçe:
Kaynarca
Köy:
Topçu
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
OP

     


Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Topçu Köyü'nde (6360 sayılı kanunla mahalleye dönüştürülen) [http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=257818, 30.5.2016, 16:39] yer almaktadır. 2013 yılında M. Kartal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tespit edilmiştir. 8 Numaralı Alan adıyla da anılmaktadır. Kaynarca İlçesi'nin kuzeyinde, Kaynarca-Karaçalı anayolu üzerinde yer alan Dağazlı Mahallesi'nin bitiminde ve yolun sağındaki tarlalarda Paleolitik Dönem'e ait yontma taş buluntular tespit edilmiştir. Tarlada görülen iri blokların doğal olduğu anlaşılmıştır. Yontma taş buluntular ise farklı renk ve tiplerde çakmaktaşlarından oluşmaktadır. Bunların çoğu yoğun patinalıdır. Buluntular arasında Paleolitik'in geç evresine ait iki adet ön kazıyıcı, Orta Paleolitik'e ait olduğu düşünülen levallois çekirdekler ve Orta Paleolitik karakterli yongalar dikkat çekicidir. Alanda Ortaçağ'a ait az sayıda çanak çömlek parçaları da tespit edilmiştir [Kartal et al. 2015:14].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye