©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Ayıyatağı Mevkii Güneyi 1

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Ayıyatağı Mevkii Güneyi 1
Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
88 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İlçe:
Kaynarca
Köy:
Arifağa
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


2013 yılında M. Kartal ekibi tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tespit edilen alan (4 Numaralı Alan olarak da adlandırılan), Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Arifağa Köyü, (6360 sayılı kanunla mahalleye dönüştürülen) [http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=257786, 27.5.2016, 18:12] Eğreltilibayır Mahallesi'nin doğusundaki ormanlık arazi içinde yer almaktadır. Bu alan, İstanbul'a su aktaran Melen Suyu Projesi'nin boru hattı hafriyatından geri kalan kesitlerin yer aldığı alandır. Kırmızı renkli kumulların olduğu alanlarda, özellikle boru hattının güneyinde kalan kesitlerde Paleolitik (olasılıkla Geç Alt Paleolitik ve Orta Paleolitik) yontmataş malzeme tespit edilmiştir. Bu malzemelere genellikle yağmur sularının aşındırdığı yarıklarda rastlanmıştır. Buluntular arasında çakmaktaşından levallois çekirdekler ve çeşitli yongalar mevcuttur. Bunun yanı sıra alanda daha kaliteli çakmaktaşı hammadde blokları görülmüştür [Kartal et al. 2015:12-13].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye