©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Hacılartepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Hacılartepe
Türü:
Höyük
Rakım:
102 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Orhangazi
Köy:
Örnekköy
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II İTÇ III

     


Bursa İli; Orhangazi İlçesi'nin batısında; Bursa-Yalova karayolunun yaklaşık 2 km güneyinde; Ilıpınar yerleşmesinin 500 m güneybatısında yer alır. D.H. French tarafından 1965 yılında saptanan höyük yaklaşık 150x4 m boyutlarındadır. 1993-95 yıllarında J.J. Roodenberg tarafından 1992-95 yıllarında kazılan höyüğün detaylı bir yayını henüz yapılmamıştır. Kazı raporlarından anlaşıldığına göre 7x9 m boyutlarında açılan bir sondajdan yaklaşık 4;5 m derinlikte ana toprağa varılmıştır. Tüm dolgu İlk Tunç Çağı II ve III'e aittir. Sondajda birçok mimari tabakaya rastlanmıştır. En altta 2 m'lik dolguda kuzey-güney istikametine uzanan iki bina saptanmıştır. Binaların duvarları dal örgü tipinde yapılmış ve tabanlar bir kaç kez yenilenmiştir. Üst katlarda yine duvarları dal örgü tekniğiyle yapılmış ayrıca ahşap malzemenin de sıkça kullanıldığı bina kalıntılarına rastlanılmıştır. Çanak çömleklerin tipik Troya ve Demircihöyük'ten bilinen örneklere benzediği belirtilmektedir. Hacılartepe'den alınan bazı 14C örnekleri; yaklaşık MÖ 2400 tarihini vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye