©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Hacıhamza

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Hacıhamza
Türü:
Höyük
Rakım:
1005 m
Bölge:
Ege
İl:
Kütahya
İlçe:
Altıntaş
Köy:
Alibey
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Kütahya il merkezinin güneydoğusunda; Altıntaş İlçesi'nin 4 km kuzeyinde; Alibey Köyü'nün 1.4 km batısında yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün yaklaşık 4.5 m yüksekliğinde; 82 m çapında olduğu bildirilmektedir [Efe 1994:576]. Efe'nin anlatımından yerleşme yerinin Aksaz bataklığının batısında; Çetme Köyü'nün kuzeyinde olduğu yorumlanabilir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: T. Efe tarafından; 1992 yılında Kütahya; Bilecik ve Eskişehir illerinde yapılan yüzey araştırmasında ilk defa tespit edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Höyük esas olarak bir İlk Tunç Çağı yerleşmesidir. Efe; İlk Tunç Çağı-I ve II'ye tarihlenebilen çanak çömlek buluntuların tepenin yüzeyinden toplandığını ifade etmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Araştırma başkanı tarafından höyüğün yüzeyindeki çanak çömlek parçalarından biri özelliklerinden dolayı Neolitik Çağ'a konmaktadır. Bu parça krem üzerine kırmızı boyalı derin kase biçimli bir kaba ait parçadır. Ağız parçası olduğu için biçimsel özelliğinin çıkarılması mümkün olabilmiştir; parçanın ağız kenarında her iki yüzeyde boya bant görülmektedir. Dış yüzeyde bu boya bant ile birleşen ve hafif kıvrık ve verevine yerleştirilmiş iki bant arasında iki çizgi bulunmaktadır [Efe 1995b:107; şek.2/14].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Hacıhamza Höyüğü'nde bulunan boyalı parçanın bir başka benzeri hem mal hem bezeme yönünden Fındık Kayabaşı'nda ele geçirilmiştir. Hacıhamza'da yalın mallardan Neolitik Çağ'a tarihlenebilecek parça henüz bulunamamıştır. Neolitik Çağ tabakası altta alüvyon ile tamamen örtülmüş de olabilir. Bunu bilemiyoruz. Daha başka parçalar bulunana dek buradaki Son Neolitik Çağ yerleşmesine şüphe ile yaklaşmak gerekmektedir. Efe; yöredeki Neolitik Çağ yerleşmelerinin sayısının olasılıkla daha fazla olabileceğine dikkat çekmekte; gerek kilitlenme durumundan gerekse araştırmanın imkansızlığından dolayı bir çok düz yerleşmenin saptanamadığını belirtmektedir [Efe 1995b:106].


Liste'ye