©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bozhöyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bozhöyük
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İlçe:
Pazarcık
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Konyar tarafından 2009 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiştir. Narlı Ovası'na batı yönden uzanan tepelerin doğu ucunda ovaya hakim konumda doğal bir platform üzerinde yer alan Bozhöyük, konum ve buluntuları açısından önem kazanmıştır. Düz ağızlı, yüksek boyunlu, şişkin karınlı formlar ile yine düz ağızlı omurgalı derin çanaklar Geç Kalkolitik form gruplarını yansıtırlar. Aynı alandan İTÇ portakal astarlı malları, dışa çekik ağızlı kısa boyunlu şişkin ve omurgalı karınlı kap parçaları ile yine düz ağızlı küresel gövdeli kaplara ait parçalar da bulunmuştur [Konyar 2011: 264].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye