©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Örenşar I-III-IV

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Örenşar I-III-IV
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Gümüşhane
İlçe:
Köse
Köy:
Örenşar
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Gümüşhane İli, Köse İlçesi'nde, köyün yaklşaık 1 km kuzeyinde, Bayburt-Köse yolu üzerinde, yoldan köy doğru 50 m içeridedir. 2007 yılında S. Çiğdem ve ekibi tarafından yapılan "2007 Gümüşhane Yüzey Araştırması" kapsamında incelenmiştir. Yer yer kaçak kazı izleri ile beraber sürekli tarla açılması dolayıısyla köye giden yol seviyesinden en fazla 2-5 m arasında yükseltilere sahiptir. Yüzeyde İTÇ ve Demir Çağı ile Roma dönemi ve Ortaçağa ait çanak çömlkelere rastlanmıştır [Çiğdem et al. 2009:173].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye