©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Telme Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Telme Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Gümüşhane
İlçe:
Şiran
Köy:
Telme
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Erken Demir Çağı

     


Gümüşhane İli'nde Şiran İlçesi'nin 10 km kuzeydoğusunda, Telme Köyü'nün 1 km batısındadır. 5 m yüksekliğindeki höyük, doğu-batı yönünde 48 m kuzey-güney yönünde 55 m'dir. Höyük batı yönünde Kuru Dere, doğu yönünde Sulu Dere adlı iki su kaynağı ile çevrilidir. 2005 yılında S. Çiğdem ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiştir. Yerleşmede Erken Demir Çağı ve Karaz çanak çömlekleri yoğunluktadır [Çiğdem 2007.503].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye