©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Deştamira Mevkii

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Deştamira Mevkii
Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
441 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şırnak
İlçe:
Güçlükonak
Köy:
Koçyurdu
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi'nde Koçyurdu Mahallesi'nin 750 m kadar güneybatısında, Şarik Dere'nin batısında kalan düzlük bir alandır. 2008 yılında "Ilısu Baraj Gövdesi Alanı Yüzey Araştırması" kapsamında H. Taşkıran ve M. Kartal tarafından incelenmiştir. Alanda az sayıda çakmaktaşı yontmataş ile daha çok Ortaçağ'a ait kırık çanak çömlek parçaları görülmektedir. Fazla yoğunlukta olmayan bu parçaların daha batıda yer alan Zeviyakavla Ortaçağ yerleşmesinden bir şekilde buraya taşınmış olma olasılığı oldukça yüksektir. Kodu T64/18 [Taşkıran-Kartal 2010:236].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye