©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Gölde

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Gölde
Türü:
Höyük
Rakım:
1300 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Merkez
Köy:
Yeşildağ
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Burdur il merkezinin yaklayık 30 km güneyinde; eski adı Gölde olan Yeşildağ Köyü'nün içindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Kestel Dağı'nın güneybatı uzantılarından 1.550 m kotunda olan Kızıltepe'nin eteklerinde bulunmaktadır. Yüksek dağlarla çevrili platonun üstündedir. Alagöz Pınarı'ndan çıkarak Burdur Gölü'ne dökülen Bozçay ile birleşen Geçdin Deresi'nin aktığı dar bir boğaza hakim bir konumdadır. Bu boğaza köyden dolayı Gölde Boğazı denmektedir. Höyüğün ismi de Özsait tarafından; Yeşildağ Köyü'nün eski ismi olan Gölde'den çıkarak verilmiştir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: M. Özsait tarafından 1983 yılında tespit edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Gölde Höyük'te şimdilik çanak çömlek analizlerine dayanılarak; tarihöncesine ait bir tabakanın var olduğu ileri sürülebilir. Tepenin kuzeydoğusunda Hellenistik ve Roma dönemine ait çanak çömlek parçaları da ele geçmiştir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Höyük yüzeyinde; el yapımı; devetüyü kırmızı-pembemsi ve kahverengi boya astarlı; iyi açkılı; ince cidarlı ve iyi pişirilmiş maldan çanak çömlek parçaları bulunmuştur [Özsait 1989a:2-3]. Tutamaklı örnekler de vardır. Yontma Taş: Obsidiyenden ve çakmaktaşından çekirdek; dilgiler ve kazıyıcı gibi aletler bulunmuştur [Özsait 1991b:lev.II/18-28].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Gölde'deki yerleşme Son Neolitik Çağ'ın sonunda terkedilmiştir. Yüzeyinden toplanan çanak çömlekler Hacılar IX-VI tabakalarındaki çanak çömleklere benzemektedir. Gölde; Hacılar ve Kuruçay höyüklerine fazla uzak olmayan bir yerdedir. Bu açıdan da aynı kültür çerçevesi içinde değerlendirilebilir.


Liste'ye