©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Gökhöyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Gökhöyük
Türü:
Höyük
Rakım:
290 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Merkez
Köy:
Yeniköy
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Antalya il merkezinin kuzeybatısında; Yeniköy'ün 1 km kuzeybatısında; eski Antalya-Burdur karayolunun batısında; Yalnızköy'ün 2.5 km güneybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Katran Dağı'nın önündeki traverten düzlüktedir. 5-6 m yüksekliğinde olduğu belirtilen höyük çok önceleri tümülüs olarak bilinmektedir. 1984 yılında höyüğün olduğu yerdeki kanal çalışması sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştur.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1984 yılında I. Yalçınkaya tarafından; yörede avcılık ve toplayıcılık evresinden üretim evresine geçiş dönemine ışık tutabilecek yerleşme yerlerinden biri olduğuna işaret edilmektedir. 1985 yılında da M. Özsait tarafından tekrar araştırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: M. Özsait tarafından toplanan Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ çanak çömlekleri dışında tepenin üstünde İlk Tunç Çağı parçaları da bulunmuştur.
Buluntular: Mimari: Kanal inşaatı sırasında oluşan kesitte alt tabakalarda çok yanmış kerpiç parçaları ve taşlar görülmektedir. Bu mimari izlerin yanında hangi çağa ait çanak çömlek parçalarının bulunduğundan bahsedilmemektedir. Çanak Çömlek: Özsait; Karain Mağarası'nın Son Neolitik-İlk Kalkolitik safhasıyla çağdaş parçaların bulduğunu belirtmektedir [Özsait 1990:99;res.10]. Çanak çömlek parçalarının mal ve biçim özelliklerinden bahsedilmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yalçınkaya bu höyüğün Antalya Ovası'nın en önemli yerleşme yeri olduğu söylemektedir [Yalçınkaya 1986:436-437]. Karain Mağarası'nın Son Neolitik Çağ yerleşmesinin varlığı şüpheli olduğu için burasını da aynı düşünce içinde değerlendirmek gerekmektedir. Özsait höyüğün 500-750 m kadar kuzeydoğusundaki tarlalarda da aynı özellikleri veren çanak çömlek parçalarına rastlamıştır. Göller Bölgesi'nin Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ yerleşme yerlerinden sayılabilir.


Liste'ye