©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Germanos

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Germanos
Türü:
Kutsal Alan
Rakım:
m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Bolu
İlçe:
Göynük
Köy:
Soğukçam
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Bolu İli, Göynük İlçesi'nin Soğukçam (Germanos) Köyü yakınındadır. Köy, Göynük İlçesi'nin güneyinde, Sakarya Vadisi'ne yakın bir mevkide, ilçenin merkeze en uzak köyüdür. Yazıtın bulunduğu kaya, köyün 2.5 km kadar batısında Hamam (Çatak) Deresi'nden 50 m kadar yüksekteki bir düzlüktedir. Buraya köylüler Türbe Önü veya Yazılı Kaya demektedirler. Bu nokta Çatak Deresi'nin bir dirsek yaptığı, Çatak Deresi ile Çatacık Deresi'nin birleştiği ve vadinin daraldığı noktaya yakındır. Burada vadiye hakim bir noktada yer alan ve insan eliyle işlenmiş mağaralar içeren, Gergef Kaya denilen, dereye bakan yüzü tamamıyla sarp kayalık olan yüksek bir burun vardır. Türbe Kaya doğu yönü işlenmiş yüksekliği 8.6 m, kaidesi 9.4 m kadar olan konik bir kaya kütlesidir. Yazıt doğu yönünün ortası ile sağ tarafına rastlayan kısmen yontulmuş bir alana yazılmıştır. Yazıtın üst sınırı üzerinde genişliği 1.3 m, yüksekliği 1.3 m, derinliği 0.5 m olan üçgen bir niş yeralır. Yazıtın alt satırı altında da dikdörtgen yatay bir oyuk vardır. Nişin alt kısmı hizasında, yazıtın sol alt tarafında, aslında doğal olup, sonradan yontularak genişletilen, bir küçük mağara bulunmaktadır. Kayanın önünde bir platform oluşturulmuştur. Platform kaçak kazılarla yer yer tahrip edilmiştir. 9 satır olan yazıt, kayanın güneydoğu yüzünde 2.2 m yükseklik ve 4.3 m uzunlukta bir alan kaplamaktadır. Son satırın zeminden yüksekliği 1.1 m'dir. Harf yükseklikleri 0.13-0.18 m, satır arası 0.8-0.2 m'dir. Yazıt alanında yer yer aşınma ve bozukluklar bulunmasına rağmen harflerin hemen hemen tamamını saptamak mümkündür. Germanos Frig kaya yazıtı, Dağlık Frigya Bölgesi'ndeki örnekleri bilinen Frig Kaya Anıtları'ndan biri olmalıdır. Yazıttan 100-150 m kadar uzaklıktaki Gergef Kaya üzerinde, kayanın batıya doğru az meyilli tarafında bazı duvar izleri görülmektedir. Burası Hamam (Çatak) Deresi Vadisi'ni kontrol eden bir askeri karakol noktası olarak yorumlanmaktadır. Bundan başka köylülerin Asar ismini verdikleri köy ile Türbekaya arasında yer alan tepede kaçak kazılarla açılan çukurlarda bazı mimari kalıntılar görülmüş ve gri Frig çanak çömlekleri toplanmıştır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye