©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Girik Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Girik Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
570 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Adıyaman
İlçe:
Merkez
Köy:
Bebek
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Adıyaman il merkezinin güneyinde; Akpınar Bucağı'nın 7.6 km güneyinde; Bebek Köyü'nün 3.3 km güneybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Karababa Dağı'nın kuzeybatısında yer alan yerleşme yeri; Fırat Nehri vadisine doğru uzanan dar bir vadinin doğu kesiminde bulunmaktadır. Höyüğün boyutları bildirilmemektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: S.R. Blaylock yönetiminde gerçekleştirilen 1985-88 yılları Adıyaman yüzey araştırmasında ilk defa tespit edilmiştir. Adıyaman yüzey araştırması genelde 1975 ve 1977 yıllarında yörede Atatürk Barajı'nın göl suları altında kalacak olan yerleşme yerlerini saptamaya yönelik Aşağı Fırat Araştırmaları'nı tamamlamak amacıyla yapılmıştır.
Tabakalanma: Höyüğün yüzeyinde; Neolitik Çağ dışında başka çağlara ait buluntuların var olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmemektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: El yapımı; genellikle bol saman ve az miktarda iri kum katkılı hamurdan çanak çömlek parçaları höyüğün yüzeyinden toplanmıştır. Bu parçaların yüzey rengi devetüyüdür. Cidarlarındaki gri kalın özün varlığından dolayı fırınlanmalarının iyi olmadığı sonucu çıkartılmaktadır. Bazıları açkılıdır. Biçimlerde en sık görülen dar ağızlı kaplardır. Yatay dar tutamaklar mevcuttur [Blaylock et al. 1990;şek.4/6-9]. Araştırma ekibi bu tip çanak çömlek parçalarını; Kumartepe ve Sürük yerleşme yerlerinde ele geçen Neolitik Çağ çanak çömleklerini benzetmektedir. Yontma Taş: Aynı araştırmada tepenin üzerinden az sayıda yontma taş alet ve artıkları ele geçmiştir. Dikkati çeken parçalar arasında üç adet dilgi uç ve yongalar sayılmaktadır [Blaylock et al. 1990:şek.20/1-3]. Çok az sayıda örnek olmasına rağmen bu endüstri; Gritille ve Kumartepe Neolitik Çağ yontma taş endüstrilerindeki örneklere benzemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Araştırma ekibi bu yerleşme yerinin tarihlenmesi konusunda kesin bir şey söylememekle beraber buradaki çanak çömlek ve yontma taş aletlerin biçimsel özelliklerine dayanarak; şimdilik burasını Çanak Çömlekli Neolitik Çağ'a tarihlemekte ve Kumartepe Son Neolitik Çağı ile karşılaştırılabileceğini bildirmektedir.


Liste'ye