©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bisanthe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bisanthe
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
m
Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Merkez
Köy:
Barbaros
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Yeri: Tekirdağ il merkezinin 9 km güneybatısındadır. Bugünkü adı Barbaros'tur.
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe: MÖ 600'lerde Samoslu göçmenlerin yerleştiği Bisanthe, MÖ 4. yy'da bir süre Odrys Krallığı'nın elinde kalmıştır. Odrys Prensi Seuthes burayı sahip olduğu kıyı kentlerinin en güzeli olarak tanımlamaktadır [Ksenophon, Anabasis, VII, 2, 38; VII, 5, 8] Herodotos'un da (VII, 137) söz ettiği bir yerleşimdir. Yerleşmenin adının Geç Antik Devir ve Bizans Devri'nde Panion odluğu düşünülmektedir [Erdem 2010:82].
Araştırma ve Kazı: Bu küçük ve alçak höyük, M. Özdoğan tarafından düz yerleşme olarak adlandırılmıştır. Özdoğan tarafından yapılan yüzey araştırmalarında Barbaros'dan Klasik Dönem'e ait seramikler toplanmıştır. Tekirdağ Arkeoloji Müzesi ve Trakya Üniversitesi tarafından 2006 yılında modern liman yapımı nedeniyle antik yerleşme sınırlarının kontrolü amacıyla kısa süreli kazılmıştır. Kazı raporlarında Geç Antik devir kilise kalıntısı ve sur kalıntıları olarak yorumlanan yapı temelleri incelenmiştir [Erdem 2010:82]. 2008 yılında Z.K. Erdem tarafından yapılan yüzey araştırmasında ziyaret edilmiştir.
Tabakalanma:
Buluntular: 2008 yılında Z.K. Erdem tarafından yapılan yüzey araştırmasında Klasik, Hellenistik, Roma, Geç Roma ve Bizans devrine tarihlenen çok fazla miktarda çanak çömlek parçalarının yanı sıra, pişmiş toprak kandil parçaları, cam kap parçaları, cam bilezik parçaları ve sikke gibi küçük buluntulara rastlanmıştır [Erdem 2010:82].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye