©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Akkaya Mezarı

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Akkaya Mezarı
Türü:
Kaya Mezarı
Rakım:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İlçe:
Beylikova
Köy:
İmik
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Erken Frig Orta Frig Geç Frig

     


İmik Köyü'nün 2 km güneyinde, Okçu-İmik yolunun sağında Akkaya Mevkii'nde yer almaktadır. 2001 yılında T. Tüfekçi-Sivas ve H. Sivas tarafından saptanarak plan ve kesitleri çizilmiştir. Volkanik kaya kütlesinin yerden ulaşılması güç kesimine oyulmuştur. Tek odalı, beşik çatılıdır, yan duvarlarında ana kayadan yontulmuş alçak iki seki vardır. Mimari özellikleri ve kaya işçiliği tipik Frig özelliklerini yansıtmaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye